top of page

PERSONVERNERKLÆRING

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I INFLOW MEDIA AS

Hvis du bruker nettsidene våre, eller på andre måter er i kontakt med oss, for eksempel ved å motta vårt nyhetsbrev, vil vi, INFLOW MEDIA AS, (heretter kalt Selskapet), behandle personopplysninger om deg. Selskapet har som mål å behandle personopplysninger med respekt og forsiktighet. All informasjon som blir lagret hos oss elektronisk skal ikke utleveres til andre parter. Enhver kan kontakte Selskapet for innsyn i hvilken informasjon som er lagret i henhold til rettigheter etter personopplysningsloven. Nedenfor finner du derfor mer informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

 

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er:

 

INFLOW MEDIA AS (org.nr. 950220317): Adm. dir. Rune Skogeng

 

Hvis du har spørsmål om Selskapets behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på:

 

Forretningsadresse: Skippergata 22-26, 0154 Oslo

Postadresse: Postboks 6773 St Olavs plass, 0130 Oslo

Epost: media@universum.no

Telefon: 22 03 44 01

1. HVORFOR SAMLER VI INN PERSONOPPLYSNINGER OG HVA SLAGS INFORMASJON SAMLER VI INN

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Ved bruk av våre nettsider, samt ved å kjøpe tjenester fra oss, behandler vi opplysninger som du gir oss.

 

Som Kunde:

Hvis du er kunde av oss, kan vår behandling av dine personopplysninger oppsummeres slik, avhengig av hva slags kundeforhold vi har med deg:

 

For å oppfylle avtaleforhold, inkl. administrasjon:
I den forbindelse lagrer vi Personalia og følgende kontaktinformasjon; navn, adresse, stilling, arbeidsstilling iht. Personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav b.

Besvare henvendelser som kommer inn til oss:
I den forbindelse lagrer vi navn, telefonnummer, epostadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen, iht. Personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav a og f.

 

 

Markedsføring via Nyhetsbrev:

I den forbindelse lagrer vi navn, epostadresse og eventuelle produkter du ønsker informasjon om. For eksisterende kunder skjer behandlingen iht. Personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav f. Utenfor  eksisterende kundeforhold iht. Markedsføringsloven § 15/ Personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav a.

2. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL ANDRE

Vi gir ikke personopplysningene dine videre andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss i gi ut informasjonen.

Selskapet bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

 

Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

  • Nyhetsbrev: Emarketeer, Kista Science Tower, 164 51 Kista, Sverige

  • Nettsider: Comspace AB, Brahegatan 9, 114 37 Stockholm, Sverige

  • Brukerdatabase: Evry ASA, Snarøyveien 30A, 1360 Fornebu, Norge

  • Kunderegister og oppfølging: Microsoft Norge AS, Lysaker Torg 45, 1366 Lysaker, Norge

  • Fakturautsendelse: Visma Software AS, Karenslyst allé 56, 0277 Oslo, Norge


All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. LAGRINGSTID

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes inntil 3 år etter at avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

4. DINE RETTIGHETER NÅR VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER OM DEG

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg, og ikke noen som gir seg ut for å være deg.Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss direkte.

5. KLAGER

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, håper vi du tar kontakt med oss. Du har imidlertid også rett til å klage til Datatilsynet.Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6. ENDRINGER

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

bottom of page